Textile Odysseys to China, 2007 - 2015

Yi woman
Yi woman

Yunnan

Hani woman
Hani woman

Yunnan

Hani man
Hani man

Yunnan

Baisha Miao woman
Baisha Miao woman

Guizhou

Miao women
Miao women

Guizhou

Miao woman and indigo dyed batik
Miao woman and indigo dyed batik

Guizhou

Yi woman
Yi woman

Yunnan

Red Thread Miao woman
Red Thread Miao woman

Guizhou

Hani women
Hani women

Yunnan

Mini-Skirt Miao child
Mini-Skirt Miao child

Guizhou

Hani woman
Hani woman

Yunnan

Red Yao woman
Red Yao woman

Guangxi